ओळखा बघू काय ?

शनिवार, 10 एप्रिल 2021 (10:56 IST)
१. काळा खडक, पिवळं पाणी, आत पोहते चंदाराणी = कढई, तेल, पुरी
 
२. काळी काठी, तेल लाटी, वाकते पण मोडत नाही = डोक्यावरचे केस
 
३. तळ्यात तळं, तळ्यात खांब, शेपटीने पाणी पितो गंगाराम = समई, तेल, वात
 
४. दोन भाऊ शेजारी, भेट नाही संसारी = डोळे
 
५. काळ्या कोठारात म्हातारी मेली, पाचजण असून दोघांनी नेली = शेंबुड
 
६. बत्तीस चिरे, त्यात नागीण फिरे = दात आणि जीभ
 
७. सुपभर लाह्या, मधे रुपय्या = चांदण्या व चंद्र
 
८. घाटावरून आला भट, त्याचा काष्टा घट = कांदा
 
९. आकाशातून पडली घार, रक्त प्याले घटाघटा, मांस खाल्ले पटापटा = शहाळे/नारळ
 
१०. एवढसं पोर, घर राखण्यात थोर = कुलूप
 
११. एवढीशी बेबी, चुलीपुढे उभी = फुंकणी 
 
१२. तार तार तारले, विजापूर मारले, बारा वर्षे तप केले, हाती नाही लागले = उंबराचे फुल
 
१३. पाऊस नाही, पाणी नाही, रान कसं हिरवं, कात नाही, चुना नाही, तोंड कसं रंगलं = पोपट
 
१४. लहानसे झाड, त्याला इवलासा दाणा, गरज पडली की धावत जाऊन आणा = ओवा
 
१५. जांभळा झगा अंगावर, मुकुट घालते डोक्यावर = वांगे
 
१६. अटांगण पटांगण, लाल रान, बत्तीस पिंपळांना एकच पान = जीभ
 
१७. हरण पळतं, दूध गळतं = दळणाचे जाते
 
१८. आठ तोंडे, जीभ नाही, गाणे मात्र सुरेल गाई = बासरी
 
१९. काळी गाय, काटे खाय, पाण्याला बघून उभी ऱ्हाय = चामड्याची वहाण/चप्पल
 
२०. वीस लुगडी, आतून उघडी = मक्याचे कणीस
 
२१. सरसर गेला साप नव्हे, गडगड गेला गाडा नव्हे, गळ्यात जानवे ब्राह्मण नव्हे = पाण्याचा रहाट

वेबदुनिया वर वाचा

संबंधित माहिती