मराठीत बोलायला लाज वाटते का रे ?

मुलगा : Hey dad wassup?? 
वडील : मराठीत बोलायला लाज वाटते का रे ? 
मुलगा : ठीक आहे. मला जरा गरमकेंद्रबिंदु देता का ? 
वडील : हे काय असत आता ? 
मुलगा : hotspot
वडलांनी spot hot होइपर्यंत धुतला 

वेबदुनिया वर वाचा

संबंधित माहिती