नवरा होणे सोपे नाही

नवरा बायकोच्या आयुष्यातील मजेशीर किस्सा 
 
सकाळी एका पतीने आपल्या पत्नीला उठवलं.....
नवरा :- चल उठ.. आपण योगा क्लास ला जावूया... 
बायको :- का हो.. मी तुम्हाला एवढी लट्ठ दिसते की काय..?
नवरा :- तसं नाही गं.. योगा हे निरोगी राहण्यासाठी... आपल्या फिटनेस साठी छान असतं..
बायको :- म्हणजे मी अनफिट आहे... आजारी आहे.. असं म्हणायचंय तुम्हाला..
नवरा :- जावू दे.. नसेल उठायचं तर...
बायको :- याचा अर्थ काय.? तुम्ही मला आळशी समजता की काय..?
नवरा :- हे बघ, तुझा गैरसमज होतोय..
बायको :- अरे देवा.. म्हणजे मला अक्कलच नाही.. इतकी वर्ष झालीत आपल्या लग्नाला.. 
आणि तुम्हीं म्हणताय मी तुम्हाला समजूं शकले नाही... माझा गैरसमज होतोय..
नवरा :- अगं मी तसं म्हणालो काय..?
बायको :- म्हणजे.... मी खोटं बोलत आहे तर..
नवरा :- ओके ओके... जाऊ दे..सकाळी सकाळी वाद कशाला..
बायको :- मी वाद घालते ?  मी वाद घालते.. ? तुम्हाला वाटतयं मी भांडखोर आहे...?
नवरा :- ठीक आहे... मी ही जात नाही फिरायला... योगा कैन्सल..
बायको :- बघितलंत, मुळात तुम्हाला जायचंच नव्हतं.. फक्त माझ्या डोक्यावर खापर फोडायचं होतं...
नवरा :- बरंय.. मी एकटाच जातो.. तू झोप आनंदात... 
बायको :- जा जा.. एकटेच जा.. तसंही तुम्ही एकटेच सगळी मौज करता..  कधी माझी फिकिर केलीय का तुम्ही... 
नवरा :- आता माझं डोकं गरगरतंय... चक्कर येतेय मला...
बायको :- येणारच... स्वार्थी आहात तुम्ही.. नेहमी स्वत:पुरताच विचार करता नां..!  बायकोच्या आरोग्याची अजिबात काळजी नाही तुम्हाला...! चक्कर येणारच..!
नवरा मौन..
नवरा (मनाशीच) च्यायला माझं चुकलं कुठे....??

वेबदुनिया वर वाचा

संबंधित माहिती