मुलगी पाहाण्याच्या प्रोगामात मुलगा पडतो बेशुद्ध

मुलगा मुलीच्या घरी तिला पाहायला जातो.
हल्लीच्या प्रथेप्रमाणे कुटुंबातील लोकं त्या दोघांना एकटे सोडतात.
मुलगी: तुम्ही काय करतात?
मुलगा: अंघोळ.
आता प्रश्न विचारण्याची त्याची पाळी होती.
मुलगा: तुम्हाला काय येतं?
मुलगी: घाम.
मुलगा: तुम्हाला गाता येते का?
मुलगी: हो
मुलगा: मग गाऊन दाखवा ना.
मुलगी: बाहेर वाळत घातलाय.
मुलगा कसाबसा होऊन: वाळू दे वाळू दे...
मुलगी आत जाऊन मूठभर वाळू आणून त्याच्या हातात देते आणि तो बेशुद्धच पडतो राव....

वेबदुनिया वर वाचा

संबंधित माहिती