बायका 30000 शब्द बोलतात

नवरा  : हे  बघ, एका  संशोधनानुसार  जर  पुरुष  एका  वर्षात  15000 शब्द  बोलत  असतील  तर  बायका  30000 शब्द  बोलतात...!!!
बायको : हो  बरोबरच आहे... नवर्‍याला  एक  गोष्ट  दोनदा  सांगावी  लागते...!!
नवरा : काय  म्हणालीस? ????
बायको: बघितलं, परत सांगाव लागणार

वेबदुनिया वर वाचा

संबंधित माहिती