इको फ्रेंडली दिवाळी कशी करावी...??

1. स्वयंपाकघरात उभे रहा.
 
2. आपल्या बायकोने बनवलेला फराळ फस्त करा. म्हणजे संपवा.
 
3. नंतर  म्हणा ... माझी आई तुझ्यापेक्षा छान फराळ बनवते.
 
 
 
 
 
 
...
आणि फटाक्यांचा आनंद घ्या.

वेबदुनिया वर वाचा

संबंधित माहिती