II श्री गजानन महाराज अष्टोत्तर नामावली II

ॐ अक्षय सुखाय नम:
ॐ अयोनिसंभवाय नम:
ॐ अखिलेशाय नम:
ॐ अच्युताय नम:
ॐ अभेदाय नम:
ॐ अनंताय नम:
ॐ अभ्युदयाय नम:
ॐ अत्पिुत्राय नम:
ॐ अखंडाय नम:
ॐ अविनाशिनेन नम:
ॐ अमरत्वाय नम:
ॐ अग्न्युत्पत्तिकराय नम:
ॐ अग्निशमनाय नम:
ॐ अर्वथवेदाय नम:
ॐ अधर्नमनाशकाय नम:
ॐ आत्मैक्त्याय नम:
ॐ आशुतोषाय नम:
ॐ अद्वैताय नम:
ॐ ऊणशीयपर्जन्याय नम:
ॐ उपाधिरहिताय नम:
ॐ एकदंताय नम:
ॐ ऐं वाक्यप्रदाय नम:
ॐ ऐंश्वर्याय नम:
ॐ ओंकारेश्वराय नम:
ॐ औदुंबरकल्पह्ताय नम:
ॐ ऋषये नम:
ॐ ऋग्वेदाय नम:
ॐ ऋणमोचनाय नम:
ॐ कलिमलहदहनाय नम:
ॐ कर्पूरगौराय नम:
ॐ कालान्तकाय नम:
ॐ क्लीं कृष्णाय नम:
ॐ कृतज्ञाय नम:
ॐ केशवाय नम:
ॐ कैवल्यधामाय नम:
ॐ खं ह्माय नम:
ॐ गं गणपतये नम:
ॐ गणाध्यक्षाय नम:
ॐ गजाननाय नम:
ॐ गुणातीताय नम:
ॐ गोविंदाय नम:
ॐ घृष्णेश्र्वराय नम:
ॐ चिरंजीविने नम:
ॐ चैतन्याय नम:
ॐ जगध्दीशाय नम:
ॐ जगन्नाथाय नम:
ॐ जनार्दनाय नम:
ॐ जगध्दीताय नम:
ॐ जितेंद्रियाय नम:
ॐ जीवन्मुक्ताय नम:
ॐ तेजोमयाय नम:
ॐ तिमिरनाशकाय नम:
ॐ तत्पुरूषाय नम:
ॐ तुर्यातीताय नम:
ॐ दयानिधये नम:
ॐ दत्त्रातेयाय नम:
ॐ दिव्याय नम:
ॐ दिगंबराय  नम:
ॐ दु:खर्भजनाय नम:
ॐ देवाधिवाय नम:
ॐ धर्महू्तकाय नम:
ॐ नग्नाऽवधूता नम:
ॐ नारायणाय नम:
ॐ निर्विकाराय नम:
ॐ निरंजनाय नम:
ॐ नित्यशुद्धाय नम:
ॐ पुरूषोत्तमाय नम:
ॐ पतितोध्दारकाय नम:
ॐ परमात्मने नम:
ॐ पुण्यपुरूषाय नम:
ॐ परब्रह्स्वरूपिणे नम:
ॐ परमहंसाय नम:
ॐ प्रत्यक्षाय नम:
ॐ परोक्षाय नम:
ॐ परात्पराय नम:
ॐ प्रसन्नवदवाय नम:
ॐ परेशाय नम:
ॐ पापचविमोचनाय नम:
ॐ ब्रह्मांडनायका नम:
ॐ ब्रह्मरूपाय नम:
ॐ भक्तवत्सलाय नम:
ॐ भक्ततारकाय नम:
ॐ भजनप्रियाय नम:
ॐ भागवतधर्माय नम:
ॐ भूमंडलाचार्य नम:
ॐ महादेवाय नम:
ॐ मृत्युंजयाय नम:
ॐ महासिध्दाय नम:
ॐ यजुर्वेदाय नम:
ॐ योगेश्र्वराय नम:
ॐ रां रामाय नम:
ॐ रामदासाय नम:
ॐ लंबोदराय नम:
ॐ विष्णवे नम:
ॐ विश्वदेवाय नम:
ॐ वेदपुरषाय नम:
ॐ वेदप्रियाय नम:
ॐ शिवस्वरूपाय नम:
ॐ शेगांवनिवासिने नम: 
ॐ स्मर्तूगामिने नम:
ॐ स्मरणमात्संतुष्टाय नम:
ॐ सर्वत्रंमंतंस्वरूपाय नम:
ॐ सर्वसंपुष्टपल्लकस्वरूपाय नम:
ॐ सर्वज्ञाय नम:
ॐ सचिदानंदांय नम:
ॐ सामवेदाय नम:
ॐ श्रीगुरूदेवाय नम:
ॐ हरिहराय नम:
ॐ ज्ञानेशाय नम:
ॐ श्री गजानन महाराजय नम:

वेबदुनिया वर वाचा

संबंधित माहिती