श्रावण

ओझे वर्षभर मरमरत वाहणे...

सोमवार, 17 ऑगस्ट 2020

माहेरवाशीण

मंगळवार, 28 जुलै 2020
बघता बघता आला की श्रावण श्रावणात तसेच मन प्रफुल्ल असते ..... आवडणारा पाऊसही हवा तसा बरसतो एकेका थे...