तुम्हांला बालदिनाच्या शुभेच्छा ! !

बुधवार, 13 नोव्हेंबर 2019 (11:27 IST)
रस्त्याने चालताना दगड दिसला, पायानी भिरकवत तो दूर न्यावासा  वाटला, तर तुम्हांला बालदिनाच्या शुभेच्छा ! ! 
आईसक्रीमचा कप पुढे आला, झाकण काढल्यावर ते चाटून स्वच्छ करण्याची ईच्छा झाली, तर तुम्हांला बाल दिनाच्या शुभेच्छा ! ! 
पाऊस पडतोय, पावसात गाऱ्या -गाऱ्या भिन्गोऱ्या करायची ईच्छा झाली, पावसाचे तुषार वर उडवायची ईच्छा झाली, तर तुम्हांला बाल दिनाच्या शुभेच्छा ! ! 
रस्त्यात मैत्रीण पाठमोरी दिसली, मागून जाऊन तिच्या खांद्यांना पकडून 'भॉ ssss क ' करायची ईच्छा झाली तर तुम्हांला बाल दिनाच्या शुभेच्छा ! ! 
कोणाचा तरी तळपाय उघडा दिसला, गुदगुल्या करायची ईच्छा झाली तर तुम्हांला बाल दिनाच्या शुभेच्छा ! !
आणि .....
काही दिवस 'कट्टी' झाल्यावर 'बट्टी' घ्यायची तीव्र ईच्छा झाली तरच तुम्हांला बाल दिनाच्या शुभेच्छा ! ! ! 
अशा कितीतरी छोट्या -छोट्या गमती -जमती विसरत आपण आयुष्य जगायचे कसे तेच विसरलो आहोत ! 
आपल्यातल्या खोडकर , व्रात्य , हसऱ्या बालमनाला आज साद घालू या .....
द्या टाळी ! ! !

वेबदुनिया वर वाचा

संबंधित माहिती