सासूने वैतागून केलेली कविता

पाया पडते सूनबाई 
बंद कर तुझी चाल 
पहिलं तुझं व्हॉट्सअॅप चुली मधी जाळ
 
रोज नवीन नवीन ड्रेस
नवं काढतीस फोटू 
रडून रडून उपाशीच
झोपून घेतो छोटू
 
डिपी का फीपी बदलण्याच्या नादात,
करपून जाते डाळ
पहिलं तुझं व्हॉट्सअॅप चुली मधी जाळ
 
लगीन झालंय आपलं
शहाण्या सारखं वागावं
चार दिसाचं सासू सासरं
 
तोंड भरून बोलावं
आम्ही मरून गेल्यावर
बस वाजवीत टाळ
पहिलं तुझं व्हॉट्सअॅप चुली मधी जाळ
 
रोज एक मेनू बनवतेस
वाजवतेस झोपायला बारा
पुलाव असतो चांगला
पण त्यात दगड अन् गारा
 
टून्ग टून्ग वाजतो फोन
पोरी लक्ष थोडं टाळ
पहिलं तुझं व्हॉट्सअॅप चुली मधी जाळ
 
डोळ्याला लागलं चष्मा
अंगठा होईल बाद
खरंच सांगते सूनबाई
ह्यो चांगला नाय नाद
 
मान्य हाय दुनिया चंद्रावर गेली
पण मान मर्यादा पाळ
न्यातर पोटातूनच
नेटपॅक माराय सांगल बाळ
 
पाया पडते सूनबाई
व्हॉट्सअॅप चुली मधी जाळ 
चुली मधी जाळ
 
- सोशल मीडिया

वेबदुनिया वर वाचा

संबंधित माहिती