बायको माहेरी

रद्दी वाला : साहेब वृत्तपत्रांची रद्दी द्या.
साहेब: अरे, बाई साहेब नाहीत घरी, माहेरी गेल्या आहेत.
रद्दी वाला : तर रिकाम्या बाटल्या द्या की...

वेबदुनिया वर वाचा

संबंधित माहिती