सुप्रभात बोलायला सुंदर सकाळ उगवली

रात्र ओसरली दिवस उजाडला
तुम्हाला पाहून सूर्य सुधा चमकला
चीलमिल किरणांनी झाडे झळकली
सुप्रभात बोलायला सुंदर सकाळ उगवली
 
!!!...शुभ प्रभात....शुभ दिन...!!!

वेबदुनिया वर वाचा