पु.ल.देशपांडेंची कॉलेज जीवनातील कविता...

कॉलेज जीवनात माझी एक
"मनीषा " होती,
"संगीता " वर प्रेम करावं ! तशी 
"भावना "ही माझ्या मनात होती !
"प्रेरणा " तर रोजच भेटायची! माझी "साधना "तर पक्की होती! पण 
"आशा " जवळ असताना ही, माझ्या पदरात 
"आकांक्षा "पडली ! माझी 
"अपेक्षा "अपेक्षाच राहीली ! आणी माझ्या जवळ आता फक्त 
"कल्पना "राहीली ! तर मला सांगा
"कविता" कशी वाटली..

वेबदुनिया वर वाचा