गणपतीचे 7 अत्यंत दुर्लभ धनप्राप्ती मंत्र

अपार धन-संपत्तीची कामना असल्यास गणपतीला या विशेष मंत्रांनी अभिषेक करावा.
 
 
* श्रीपतये नमः,
 
* रत्नसिंहासनाय नमः,
 
* मणिकुंडलमंडिताय नम
 
* महालक्ष्मी प्रियतमाय नमः
 
* सिद्ध लक्ष्मी मनोरहप्रियाय नमः
 
* लक्षाधीश प्रियाय नमः,
 
* कोटिधीश्वराय नमः

वेबदुनिया वर वाचा

संबंधित माहिती